nedeľa 16. novembra 2014

#I can only make quote about it

I really don't know where I should start. It was the long time since I posted my last article or whatever it was. Now I'm here again, not back in all, but back for some nice moments. I suppose it´s not the end. I hope it´s not. So many things went throw my life, sometimes it looked like I can´t handle it, but now I finally feel comfortable in my own skin. Smiling from ear to ear. Counting minutes, days and hours to see him again...again..and again. And that's it. Too many things full my life, that I don't have time for this poor little blog.

Maybe in some time I say "see you soon".
Ela
štvrtok 3. júla 2014

#Dream as if you'll live forever. Live as if you'll die today.

I'm over it! First year on high school waved to me with goodbye. I'm different person but simultaneously I'm still same. I don't even know what has changed. Maybe everything, maybe nothing. But now my only wish is be outside on some great place with my friends, long black „BOHO“ dress + white sandshoe (H&M collection makes it sure) and enjoy summer. However currently I’m just going to take summer MODE and I’m equipping things which should be done long ago. I hope that it'll be better. Have a nice summer.
***


Mám to za sebou! Prvý ročník na strednej mi zamával na odchod. Som iná osoba ale zároveň stále rovnaká. Ani neviem čo sa zmenilo. Možno všetko, možno nič. Nemám chuť rozmýšľať hypoteticky. Moje prianie je byť vonku na nejakom super mieste s kamarátmi, dlhými čiernymi „BOHO“ šatami a bielymi plátenkami (H&M kolekcia to istí) užívať si leto. Momentálne však len nabieham na letný režim a vybavujem veci, ktoré už mali byť vybavené dávno. Snáď to bude lepšie. Krásne leto všetkým.

Btw sukňa je od Mel (vďaka!!) 
 


Photos: Adiw

Article: ElaMitch


©  ElaMitch

 

štvrtok 15. mája 2014

#Mixed

My life is busy, you know it. So, I give here some photos + some words and sentences about it. These, which I hadn't chance to publish because no reason. It´s kind of photos which hadn't place somewhere else. Enjoy.

I’m looking forward to summer. Well, it isn’t sort of “cliché looking forward to”. My joy of incoming summer isn’t based in fact that, it’s going to be a hot weather, I´ll eat lot of ice cream, drink lot of coca cola orI’m suppose to have flirt with some boys only for one day (respectively in some cases “just for night”, fortunately I’m good girl and it’s not my case).. But it doesn’t mean that these things haven’t some effect on it. Yes, about these parts is summer, as well. But “my joy” is about the most important thing – I don’t expect much from this part of year.  I’m looking forward to special moments, which ll happens through total stupidity, paroxysms of laughter, friends, experiences, smiles, eyes, adventures, tanned people, who ll have fun of me because my skin is like I would never go out. I don’t care. I’m in love with this next spontaneous summer, because.. when we make plans of something, it goes different. By own way. God’s intentions are best. I support them.
________________________________________

Môj život je busy, to viete. Tak som vám tu dala fotky + nejaké reči okolo toho. Tie, ktoré som nemohla publikovať alebo nebol dôvod. Je tu taká ochutnávka toho čo sa nezmestilo nikam inam. Enjoy.  J
 ****
Teším sa na leto. No nie je to taký druh toho „klišé tešenia sa“.  Moja radosť z nadchádzajúceho leta nespočíva v tom, že bude teplo, budem jesť veľa zmrzliny, piť veľa coca coly a zbalím nejakých chlapcov len na deň (respektíve pri niektorých jedincoch len „na noc“, našťastie som dobré dievča a nie je to môj prípad).. Neznamená to však, že na to tieto už spomínané veci nemajú žiadny efekt. Áno, aj o tom je leto.  Ale moja radosť je založená na tom, že od tohto leta neočakávam nič prevratného. Teším sa na tie výnimočné momenty, ktoré vylezú z absolútnej blbosti, záchvaty smiechu, kamarátov, zážitky ,úsmevy, oči, dobrodružstvá, ľudí opálených, ktorý sa mi budú smiať, že vyzerám ako by som ani von nechodila. Je mi to jedno. Som zaľúbená do toho spontánneho leta, pretože keď niečo plánujeme ide to inak. Vlastnou cestou. Božie zámery sú super. Najviac im fandím.
A áno , tých 8 vecí ktoré som vymenovala patrí do definície „nič prevratné“ ale „ najviac dôležité“. 

Adiw je tu parádna čo poviete ? 
                                                 

                                         


                                                      Pamätáte sa na poslednú várku ?
                                                       Do you remember on last article?

                                                  
                                                       Last time in wooooow Pariss <3 
   
                                                                    Best event ever !!!

Photos: Adiw

Article: ElaMitch


©  ElaMitch